Kiểm tra trạng thái phê duyệt của quảng cáo – 3C Media skip to Main Content
Menu

Kiểm tra trạng thái phê duyệt của quảng cáo

Kiểm tra trạng thái phê duyệt của quảng cáo là công đoạn quan trọng của một người chạy google ads. Sau khi tạo quảng cáo hoặc phần mở rộng, bạn có thể kiểm tra cột “Trạng thái” để biết quảng cáo đã được xem xét chưa.

Bài viết này giải thích cách kiểm tra trạng thái và ý nghĩa của từng trạng thái.

Các bước kiểm tra trạng thái phê duyệt của quảng cáo

 • Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 • Bước 2: Nhấp vào Quảng cáo và tiện ích từ menu trang để xem danh sách quảng cáo.
 • Bước 3: Để kiểm tra trạng thái của một quảng cáo, chỉ cần xem cột “Trạng thái”. Nếu di chuột qua trạng thái của mỗi quảng cáo, bạn sẽ thấy thông tin giải thích chi tiết hơn về ý nghĩa của trạng thái.
 • Bước 4: Để xem thông tin chính sách chi tiết hơn, hãy bật “Chi tiết chính sách” trong bảng.
 • Bước 5: Truy cập vào trang Quảng cáo trong tài khoản Google Ads của bạn.
 • Bước 6: Nhấp vào biểu tượng cột Cột phía trên bảng thống kê, sau đó nhấp vào Sửa đổi cột.
 • Bước 7: Trong phần “Thuộc tính”, hãy nhấp chọn hộp kiểm bên cạnh “Chi tiết chính sách”.
 • Bước 8: Nhấp vào Áp dụng.
 • Bước 9: Cột Chi tiết chính sách cung cấp thông tin về lý do tại sao quảng cáo bị từ chối của bạn. Không được chấp thuận hoặc tại sao quảng cáo “được chấp thuận (có giới hạn)” bị giới hạn cho một số đối tượng nhất định.
trạng thái phê duyệt của quảng cáo
Kiêm tra trạng thái phê duyệt của quảng cáo

Ý nghĩa của từng trạng thái quảng cáo

Bạn sẽ thấy trạng thái cả trước khi quảng cáo. Phần mở rộng của bạn được phê duyệt và sau khi được xem xét. Trước khi Google xem xét, quảng cáo của bạn sẽ có một trong những trạng thái sau:

 • Đủ điều kiện: Quảng cáo vẫn đang trong quá trình xem xét. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng.
  Nếu bạn thấy trạng thái này cho quảng cáo dựa trên nội dung (ví dụ: quảng cáo thích ứng hoặc quảng cáo chiến dịch ứng dụng), điều đó có nghĩa là một số kiểu kết hợp nội dung của bạn đã được phê duyệt và có thể đang chạy.
  Nếu bạn thấy trạng thái này cho Quảng cáo video. Điều đó có nghĩa là video đã được xem xét và phê duyệt để phát trong một số ngữ cảnh.
 • Đang xem xét: Quảng cáo vẫn đang trong quá trình xem xét và không thể hiển thị cho đến khi được phê duyệt.

Trạng thái phê duyệt của quảng cáo sau khi Google xem xét

 • Đã phê duyệt: Quảng cáo tuân thủ các chính sách của Google Ads. Vì vậy, quảng cáo đó có thể hiển thị cho mọi đối tượng.
 • Đã phê duyệt (giới hạn): Quảng cáo có thể hiển thị, nhưng không phải trong mọi trường hợp do các quy định hạn chế trong chính sách, chẳng hạn như việc sử dụng nhãn hiệu hoặc nội dung liên quan đến cờ bạc.
 • Đã phê duyệt (giới hạn tất cả các vị trí): Quảng cáo không thể hiển thị ở các vị trí mà bạn đã nhắm mục tiêu do các quy định hạn chế trong chính sách và tùy chọn cài đặt nhắm mục tiêu. Tuy nhiên, quảng cáo có thể hiển thị cho những người quan tâm đến các vị trí mà bạn đã nhắm mục tiêu.
 • Đang phân phát: Quảng cáo video đã được phê duyệt để xuất hiện trên YouTube.
 • Bị từ chối: Quảng cáo không thể hiển thị do nội dung hoặc trang đích của quảng cáo vi phạm chính sách Google Ads.

Quảng cáo của bạn có thể có một trạng thái khác không liên quan đến việc phê duyệt quảng cáo, chẳng hạn như Bị tạm dừng, Đã kết thúc và Đang chờ xử lý.

Xem thêm các kiến thức bổ ích về chạy google ads xem tại đây !

Back To Top