Google Ads – 3C Media skip to Main Content
Menu
Theo Dõi Số Liệu Quảng Cáo

Theo dõi số liệu quảng cáo

Theo dõi số liệu quảng cáo Tracking advertising metrics from Google Ads is an important step in an advertising campaign. From the first time you create an ad, it's important to know what you want to get out of the…

Xem tiếp
Cách Thức AdWords Hoạt động

Cách thức AdWords hoạt động

Cách thức AdWords hoạt động dưới đây cho bạn cái nhìn về chiến dịch quảng cáo Google. Giờ đây bạn đã đọc tổng quan về AdWords của chúng tôi. Hiểu cách chương trình quảng cáo của Google có thể giúp…

Xem tiếp
Giới Hạn Tài Khoản AdWords

Giới hạn tài khoản AdWords

Giới hạn tài khoản Adwords là một lưu ý quan trọng trong quảng cáo Google. Để chiến dịch đạt hiệu quả không phải ai cũng có thể dễ dàng học và làm. Bởi để thực hiện set up, tối ưu hóa…

Xem tiếp
Tỉ Lệ Nhấp Dự Kiến – Google Ads

Tỉ lệ nhấp dự kiến – Google Ads

Trạng thái từ khóa đo lường khả năng quảng cáo của bạn sẽ được nhấp khi được hiển thị cho từ khóa đó. Nó được gọi là tỷ lệ nhấp dự kiến mỗi chiến dịch chạy gg ads. Bất kể…

Xem tiếp
Back To Top