Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng - 3C Media skip to Main Content
Menu

Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng

Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng là loại quảng cáo dựa trên nội dung. Có nghĩa là bạn có thể tạo các quảng cáo này bằng cách tải nội dung của bạn lên. Google sẽ tạo quảng cáo bằng cách kết hợp các nội dung này để tạo trải nghiệm người dùng tốt nhất tại thời điểm hiển thị.

Bài viết này 3C Media sẽ nói đến ưu điểm mà quảng cáo hiển thị mang đến tới cho bạn mỗi khi chạy chiến dịch google ads.

Ưu điểm của quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng

Khi tạo quảng cáo hiển thị các bạn sẽ nhận lại được những ưu điểm tuyệt vời như sau:

Tối ưu hóa quảng cáo

Khi tạo quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng bằng cách tải nội dung khác nhau lên Google Ads. Google sử dụng mô hình máy học để xác định tổ hợp nội dung tối ưu cho mỗi quảng cáo. Dựa trên các dự đoán được rút ra từ lịch sử hiệu suất của bạn.

Phạm vi tiếp cận rộng hơn

Đối với mỗi loại nội dung, có thể tải lên nhiều nội dung ( tiêu đề, video và hình ảnh). Các quảng cáo mà Google ghép nối sẽ tự động điều chỉnh kích thước. Giao diện và định dạng để phù hợp với bất kỳ không gian quảng cáo có sẵn nào. Ví dụ: Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng có thể hiển thị dưới dạng quảng cáo biểu ngữ gốc trên một trang web. Và dưới dạng quảng cáo văn bản động trên một trang web khác.

quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng
google gdn

Hãy thêm video vào quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng. Để giúp tối đa hóa phạm vi tiếp cận của bạn trên Mạng hiển thị. Video của bạn sẽ được hiển thị thay cho hình ảnh, bất cứ khi nào Google Ads biết chắc video có thể mang lại hiệu suất tốt hơn.

Tiết kiệm thời gian

Khi sử dụng Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng, bạn có thể giảm chi phí quản lý danh mục quảng cáo trong các nhóm quảng cáo và chiến dịch, đồng thời dành nhiều thời gian hơn để cải thiện hiệu suất. Để xem hướng dẫn, hãy chuyển đến Tạo Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng.

Có thể dùng với tiếp thị lại động

Để Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng hỗ trợ cho tiếp thị lại động, hãy đính kèm một nguồn cấp dữ liệu vào chiến dịch. Quảng cáo thích ứng sẽ hiển thị nội dung được cá nhân hóa cho khách hàng, từ nguồn cấp dữ liệu mà bạn kiểm soát và thêm vào chiến dịch của mình. Nếu bạn thêm nguồn cấp dữ liệu vào chiến dịch, quảng cáo sẽ hiển thị ở cả định dạng động và tĩnh.

Xem thêm nhiều bài viết hữu ích của 3C Media về kiến thức google ads, tại đây!

Back To Top