Tăng cường hiệu quả quảng cáo bằng ít nhất 4 phần mở rộng – 3C Media skip to Main Content
Menu

Tăng cường hiệu quả quảng cáo bằng ít nhất 4 phần mở rộng

 Tăng cường hiệu quả quảng cáo bằng ít nhất 4 phần mở rộng. Nếu bạn đã từng tìm kiếm trên Google và nhìn thấy một quảng cáo có nút gọi. Hay đường liên kết bổ sung, địa chỉ hoặc các thông tin khác, thì đó chính là phần mở rộng. Phần mở rộng làm cho quảng cáo google ads lớn mạnh hiệu quả. Tạo cho mọi người thêm nhiều lý do để thực hiện hành động trực tiếp từ quảng cáo của bạn.

hiệu quả quảng cáo
muốn sử dụng Google Ads hiệu quả nhất cần thường xuyên xem xét và điều chỉnh hiệu quả quảng cáo

Sử dụng tiện ích mở rộng để nâng cao hiệu quả quảng cáo

Các phần mở rộng được thêm miễn phí và thường tăng tỷ lệ nhấp qua cũng như chất lượng quảng cáo. Các phần mở rộng chỉ hiển thị khi được dự đoán mang lại cho bạn kết quả tốt hơn. Như số lượt nhấp vào trang web của bạn.

Vì vậy, để có được nhiều giá trị nhất từ Chiến dịch tìm kiếm của bạn. Hãy nhớ thêm ít nhất 4 loại phần mở rộng khác nhau vào chiến dịch hoặc tài khoản của bạn.

Thêm liên kết trang web, chú thích và đoạn nội dung có cấu trúc

Dưới đây là 3 phần mở rộng mà tất cả mọi người đều nên dùng:

Phần mở rộng về đường liên kết trang web: Đưa mọi người đến các trang cụ thể trên trang web của bạn (giờ mở cửa của cửa hàng, một sản phẩm cụ thể và các trang khác). Khi ai đó nhấp hoặc nhấn vào các liên kết của bạn, họ có thể đến thẳng những gì họ muốn biết hoặc muốn mua. Để tăng khả năng liên kết trang web bạn hiển thị cùng quảng cáo, hãy thêm ít nhất 4 liên kết trang web. Hãy tìm hiểu thêm về phần mở rộng về đường liên kết trang web.

hiệu quả quảng cáo
các tiện ích nâng cao hiệu quả quảng cáo

Chú thích: Chú thích cung cấp cho bạn thêm không gian để thêm văn bản. Khi khách hàng thấy quảng cáo của bạn có chú thích, họ sẽ nhìn thấy quảng cáo lớn hơn với thông tin chi tiết hơn về doanh nghiệp, sản phẩm và dịch vụ của bạn. Để tăng khả năng chú thích của bạn hiển thị cùng quảng cáo, hãy thêm ít nhất 4 chú thích. Hãy tìm hiểu thêm về phần mở rộng về chú thích.

Đoạn thông tin có cấu trúc: Thu hút người dùng bằng cách nêu bật các khía cạnh cụ thể của sản phẩm và dịch vụ. Các đoạn nội dung có cấu trúc hiển thị bên dưới văn bản quảng cáo dưới dạng dòng tiêu đề (ví dụ: “Điểm đến”) và danh sách (ví dụ: “Hawaii, Costa Rica, Nam Phi”). Hãy tìm hiểu thêm về phần mở rộng về đoạn thông tin có cấu trúc.

Thêm các phần mở rộng bổ sung để hỗ trợ mục tiêu kinh doanh của bạn

Ngoài 3 phần mở rộng cốt lõi, bạn hãy nhớ thêm bất kỳ phần mở rộng nào khác có ý nghĩa với doanh nghiệp của mình. Để tăng hiệu quả quảng cáo, hãy chọn phần mở rộng dựa vào mục tiêu quảng cáo chính của bạn.

Back To Top